Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Het UN-FOE-PRAE, 21. Internationale Weltkrippenkongress, Euregio Maas-Rhein, Aachen, 15.-19. Januar 2020, zal worden georganiseerd door de Rurdorfer Krippenfreunde, Verband der Krippenfreunde Belgiens  en de Vereniging "Vrienden van de Kerstgroep" - Nederland.
Voor meer informatie zie:  http://www.euregiokrippen.eu