Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Op zaterdag 7 juli hebben wij weer onze jaarlijkse ontmoetingsdag. Leden ontvangen z.s.m. nadere informatie over deze dag.