Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Op de woensdagen 20 en 27 december 2017 van 11:00-13:00 uur worden er bijzondere rondleidingen gegeven met kleine bezinningsmomenten in het Klooster Wittem. De Kerstgroepen in de kerk, kapel, kloostertuin en kloosterbibliotheek staan daarin centraal. De kosten verbonden aan deze ronleiding zijn incl. koffie/thee met kerststol en bezoek kerstgroepententoonstelling. Aanmeldingen  voor of op betreffende woensdag voor 09:30 uur.