Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Vereniging "Vrienden van de Kerstgroep" - Nederland

Bestuur:
Voorzitter: mevr. N. Vellinga-Geerlings, tel.: 023 5291284
Secretaris: hr. J. van Hulst, tel.: 0180 510484
Penningmeester: hr. H.H.Hilbers, tel.: 0341 351252
Lid: hr. F. van Empel, tel.: 0411 621668
Lid mevr. G.A. Bade-van der Weerd, tel.: 035 6017709

 

De vereniging "Vrienden van de Kerstgroep" - Nederland is op 15 november 1994 opgericht.
De vereniging heeft op dit moment 155 leden.

Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 40517802 (Gooi-, Eem- en Flevoland)

Tijdschrift "De Kerstgroep" ISSN 2215-1117 verschijnt 2 x per jaar (juli en november)
Redactie: Ida en Peter Diemer, tel.: 0318 516474

Het lidmaatschap  voor 2018 van de vereniging bedraagt € 30,00 per jaar en voor een partnerlid € 20,00.

Donateur van de vereniging bent u voor minimaal € 15,00 per jaar. U steunt daarmee de vereniging en ontvangt 2 x per jaar ons tijdschrift "De Kerstgroep"

Lidmaatschapsgeld / donatie kan worden overgemaakt naar:

ING Bank;
IBAN nr  : NL15 INGB 0003 2114 20
BIC code: INGBNL2A

t.n.v. Vereniging Vrienden van de Kerstgroep Nederland

A.u.b onder vermelding van lidmaatschap / donatie en jaartal.