Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

De president, Johann Dendorfer, van de internationale vereniging UNiversalis FOEderatio PRAEsepistica reikt een oorkonde uit voor het 20-jarig bestaan van de Vereniging. 

Oorkonde UFP 1 Oorkonde UFP 2