Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Ons lid Ben Peters overlijdt. Hij was één van de mede oprichters van onze vereniging.