Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Afdeling Noord-Holland, met 30 leden, wordt opgeheven. Maar zullen nog wel twee keer per jaar proberen bijeen te komen.