Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Overlijdt ons lid Cornelis (Cees) Mooij. Hij werd al lid van de vereniging in 1993.