Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

20 j tentoonst20- jarige jubileum tentoonstelling, "Zelf maken, zelf gemaakt", van door de leden gemaakte Kerstgroepen en - stallen in het Heiligenbeeldenmuseum Kerk op de Kranenburg bij Vorden. (Afb. borduurwerk Stien van Wissing-Aarns)