Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Bestuurswisseling: Nerlly Vellinga-Geerlings volgt Timothy Bottema-van den Haak op als voorzitter.