Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Innsbruck19de Weltkrippenkongress in Innsbruck, er wordt door 18 leden van onze vereniging aan deelgenomen.