Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Het lidmaatschapsgeld gaat naar € 25,00 en er wordt een partner lidmaatschap ingevoerd van € 15,00.