Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

StiBEROKDe Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst Nederland wordt opgericht met als voorzitter Peter Diemer, secretaris Ton Rutting, pennningmeester Anne Franken en de leden Tineke Winkels en Cees Senders. De stichting krijgt m.i.v. 5 november 2010 de ANBI status en heeft een eigen website www.erfgoedrondkerst.nl  De commissie "Erfgoed" wordt ontbonden.