Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Meertens InstOns tijdschrift "DE KERSTGROEP" wordt opgenomen in het depot van het Meertens Instituut, onderzoekscentrum voor documentatie van Nederlandse taal en cultuur te Amsterdam.