Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Het Huishoudelijk Reglement wordt aangepast en de commissie "Erfgoed" wordt benoemd.