Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Geschenk 10 jaar VrvdKgViering 10-jarig bestaan van de vereniging met optreden van Tilburgs Byzantijns Koor. Alle 111 leden ontvangen een triplex logo. Uitgezaagd door Nico Dijkstra.