Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Jaarverslag 2015

Vereniging "Vrienden van de Kerstgroep" - Nederland

Wanneer we terugkijken op 2015 mogen we stellen dat het een jaar is geweest waarin de vereniging zijn bestaansrecht weer versterkt heeft. Het ledental bleef redelijk stabiel, de vergaderingen worden goed bezocht en het enthousiasme is groot. 
Het bestuur bestond in 2015 uit Timothy Bottema-van den Haak (voorzitter) Jan van Hulst (secretaris), Peter Diemer (penningmeester) en Haddo Hans Hilbers. Anne Franken heeft als bestuurslid afscheid genomen en als nieuw lid is  Nelly Vellinga-Geerlings gekozen.
Op 31 december 2015 had de vereniging 170 ingeschreven leden. Van twee  leden is het lidmaatschap opgeschort. 
Het financiële jaaroverzicht en de begroting geven een stabiel beeld te zien. Het lidmaatschapsgeld voor 2016 blijft gelijk aan dat van 2015.  De vergadering stelt unaniem voor dat opschorting  van het lidmaatschap plaatsvindt als per 1 april (was 1 mei) het lidmaatschapsgeld over het lopende jaar nog niet voldaan is .
De voorjaarsvergadering  in Soest werd door 52 leden bezocht. Ds. Anton Schipper  vertelde ons het één en ander over “Kerstgroepen op postzegels” 
De ontmoetingsdag in het Rijksmuseum op 5 juli 2015 bracht 50 belangstellenden samen. Kunsthistorica Iris Ippel hield een lezing over de onlangs  door het Rijksmuseum aangeschafte kerstwieg.  Onno Schellekens  gaf een rondleiding door de schitterende bibliotheek van het Rijksmuseum.
De najaarsvergadering van 4 oktober werd door 50 leden bezocht. De middag werd afgesloten met een lezing van Jaap Hoogendoorn, die ons meenam in de wereld van de kerstmuziek wereldwijd.

Ons tijdschrift  "De Kerstgroep" verscheen dit jaar weer tweemaal.  Ook is onze website inmiddels geheel vernieuwd en voorziet duidelijk  in een communicatiebehoefte.

Timothy Bottema bezocht op  9 mei  de jaarvergadering van de UN-FOE-PRAE  in Bergamo, Italië.
Ida Diemer werd daar herkozen tot secretaris van de UN-FOE-PREA. Het bestuur heeft gemeend om Peter en Ida Diemer voor te dragen voor het ereteken van de UN-FOE-PRAE.
De Kerstgroepenverenigingen van Duitsland (Noord-Rijnland Westfalen), België (Oostkanton) en Nederland hebben aangeboden om het 21ste Weltkrippenkongress  2020 in Aken te organiseren.
Op het congres in Bergamo, 2016, wordt bekendgemaakt wie het  congres mag gaan organiseren.
Tot op heden hebben zich 24 leden aangemeld om mee te gaan naar het 20ste  Weltkrippenkongress , 19-23 oktober 2016, Bergamo Italië. 

Op 13 juni hebben drie leden van de vereniging deels deelgenomen aan het 90-jarig bestaan van de Landesgemeinschaft der Krippenfreunde in Noord-Rheinland und Westfalen.

Op 24 oktober organiseerde  onze jubilerende  Vlaamse zustervereniging een symposium. Namens het bestuur woonden Nico Dijkstra en Truus Burgers de bijeenkomst in Antwerpen bij.

Twee  leden van de vereniging gingen in oktober naar de conventie “The Lone Star” van de Friends of the Creche  in Houston USA.

Nico Dijkstra  organiseerde,  in november,  een workshop tegeltjes  bakken in Potterie Jacobsladder te Milsbeek. Daar namen 11 leden aan deel.

Veel  leden hebben in de kerstperiode weer prachtige tentoonstellingen gehouden. De tentoonstellingen mochten zich in een grote belangstelling verheugen.  2925 bezoekers hebben genoten van de tentoongestelde Kerstgroepen  in Egmond-Binnen uit de verzameling van,  ons reeds overleden, lid Jos Levitus-Weppner. Aan deze tentoonstelling die georganiseerd werd door  de Stichting tot behoud van erfgoed rond kerst –Nederland verleenden veel leden vanuit onze vereniging hun medewerking .
Het is erg mooi om te ervaren dat onze vereniging in deze hectische wereld mensen samenbindt en kan laten genieten van al dat moois rond Kerst. 

De secretaris van de Vereniging
Jan van Hulst

Krimpen aan den IJssel, januari 2016